2016-11-16,22:48

Мэдээлэл

 Хумсан дотрох цагаан толбо юу гэсэн үг вэ
Заримдаа хумсан дотор цагаан толбо үүсээд заримдаа алга болдог. Харин энэ юу гэсэн үг вэ?

Хумсан дотрох цагаан толбо нь хумс ба хумсний суурь махан дотор агаар үүссэнээс болж цагаан толбо гарж ирдэг харин хумсан дунд яаж байгаад агаар үүсдэг вэ?
Энэ нь нилээн хэдэн зүйлээс болдог ба эдгээр нь доорхи зүйлсээс болж болдог байна:
-Хумс гэмтэх 
-Бѳѳр муутах 
-Mѳѳгѳнцѳрийн үрэвсэл 
-Биe Эрхтэн муудах 
-Витамин тутагдах 
-Cтрeсс 
-Цинк юмуу протин дутагдах 
-Удамшил 
Эдгээр ѳвчинѳѳр ѳвчилсѳн шинж тэмдэгүүд нь цаашдаа хүндэрвэл таны хумсны ѳнгѳ ѳѳрчлѳгдѳж нилэхийдээ цагаардаг байна. 
бичсэн: Zaya_blog төрөл: Мэдээ мэдээлэл | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 71

Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэл бичих:-)